Kotlíková dotace 2015: Historicky nejvyšší dotace na tepelné čerpadlo

kotlíková dotace kotlíky sfžp hotjet tepelné čerpadlo

Na tepelné čerpadlo HOTJET vzduch/voda, země/voda a
voda/voda
je možné získat za splnění podmínek až 85%ní dotaci ve výši 127 500 Kč (maximální částka uznatelných nákladů činí 150 tisíc Kč). Oproti dotačnímu programu „Nová zelená úsporám“ jsou „Kotlíkové dotace“ znatelně vyšší, rozdíly znázorňuje následující tabulka.

Výše dotace pro Nová zelená úsporám 2015

Nová zelená úsporám 2015 Max. dotace (bez zateplení) Max dotace (eko. zvýhodněné obl. +10%)
vzduch/voda 60 000 Kč 66 000 Kč
země/voda 80 000 Kč 88 000 Kč
voda/voda 80 000 Kč 88 000 Kč
posudek 5 000 Kč 5 000 Kč

Výše dotace pro Kotlíkové dotace 2015

Kotlíkové dotace 2015 Max. dotace (bez zateplení 80%) Max. dotace (eko. zvýhodněné obl. +5%)
vzduch/voda 120 000 Kč 127 500 Kč
země/voda 120 000 Kč 127 500 Kč
voda/voda 120 000 Kč 127 500 Kč
posudek Zahrnutý v dotaci Zahrnutý v dotaci

Základní podmínky

 • Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu.
 • Podporu na výměnu zdroje je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro-energetické opatření“ vedoucí ke snížené energetické náročnosti, tj. dosáhnout klasifikační třídy náročnosti budovy „C“. Je možné současně žádat o takové opatření v dotačním programu „Nová zelená úsporám“. Pokud už takové opatření bylo realizováno v minulosti, není nutné toto „mikro-energetické opatření“ realizovat.

Na co dostanete dotaci?

 • Tepelné čerpadlo včetně nákladů na jeho instalaci
 • Nová otopná soustava
 • Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření
 • Finančně méně náročná opatření tzv. mikro-energetická opatření na snížení energetické náročnosti budovy
 • Služby energetického specialisty
 • Projektová dokumentace

Výše podpory

 • Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 000 Kč
 • Pro tepelná čerpadla je stanovena výše podpory 80% z maximálních nákladů tj. 120 000 Kč.
 • 85%ní podpora tepelných čerpadel pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, tj. 127 500 Kč (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším ZDE)
 • Na „mikro-energetická opatření“ max. 20 000 Kč, zahrnuje se do maximálních nákladů 150 000 Kč. Určeno hlavně pro objekty, které nedosahují na požadavky energetické třídy C (např. budovy, které jsou zatepleny, není nutné tato mikro-energetické opatření realizovat)

Kdy, kde žádat a pro koho jsou určeny dotace?

sfžp kotlíkové dotace tepelné čerpadlo hotjet
 • Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany (očekává se, že většina krajů to stihne ještě letos)
 • Podpora je určena pro fyzické osoby, které vlastní rodinný dům.
 • Podporovaná zařízení:
 • Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném Státním fondem životního prostředí ČR
 • Lze očekávat, že budou podporována všechna zařízení, která jsou nyní zapsána v seznamu výrobku a technologií (SVT) v dotačním programu „Nová zelená úsporám“
 • Seznam podporovaných tepelných čerpadel HOTJET zapsaných v SVT ZDE

Pokud nesplňuje objekt požadavky na energetickou třídu C

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu „C“, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také tzv. „mikro-energetická opatření“. Míra dotace na mikro-energetická opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 000 korun (které jsou součástí max. celkové částky 150 000 korun). Když se občan rozhodne pro rozsáhlejší zateplení, může kotlíkovou dotaci využít v kombinaci s programem „Nová zelená úsporám“. Z něj získá prostředky na zateplení a kotlíková dotace mu pak pomůže s modernizací vytápění.

S určením nejvhodnějších opatření občanům pomůže energetický specialista, kterého bude také možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektu. Spolu s instalací nového kotle je možné realizovat další technické úpravy – např. novou otopnou soustavu. I takové úpravy může hradit kotlíková dotace. Finální podobu podmínek pro občany budou stanovovat kraje, proto se jednotlivé podmínky v krajích můžou lišit.

Kraje nyní připravují projektové žádosti o dotaci z Operačních programů životního prostředí, jejich finální podoba bude předmětem jednání mezi Ministerstva životního prostředí a příslušným krajem.
Pokud máte dům, který nesplňuje energetickou třídu „C“, bude povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista).

Mikro-energetická opatření (pro dosažení energetické třídy „C“)

 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních a balkonových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

O čem rozhodne kraj?

 • Zahájení příjmů žádostí pro fyzické osoby bude individuální, dle jednotlivých krajů
 • Podpora různých zdrojů vytápění (pozn. tepelná čerpadla nemusí být podporována ve všech krajích)
 • Kraje mohou ve svých výzvách zohlednit znalost místních specifik a upravit podmínky s cílem dosáhnout co nejvyšších efektů.
 • Zda bude dotace vyplacena žadateli nebo přímo dodavateli
 • Kraje stanoví časovou uznatelnost nákladů (MŽP umožňuje od 15. 7. 2015)
 • Kraje i obce mohou přispívat na zbývající náklady (pozn. S příspěvkem kraje může být dotace pro občany i 100% nákladů.

Co budu muset určitě povinně doložit:

 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.
 • Žádost o poskytnutí dotace – budou k dispozici na krajských úřadech.

Kdo vám poradí a tepelné čerpadlo instaluje?

Potřebujete-li jakoukoliv pomoc či radu, obraťte se na pracovníky společnosti HOTJET (obchodní oddělení). Ti vám doporučí osvědčené partnerské firmy z vašeho okolí, které mají zkušenosti s montáží tepelných čerpadel a se zajištěním dotací z programu „Nová zelená úsporám“ nebo „kotlíkových dotací“.

Montáž nového tepelného čerpadla vám bezpečně provede firma, která má certifikát k montáži tepelných čerpadel HOTJET. Rádi vám takové firmy ve vašem okolí najdeme.

Závěr

Z hlediska použitého systému tepelných čerpadel, výše dotace, výše celkové investice a návratnosti investice se nejvíce vyplatí pořídit tepelné čerpadlo vzduch/voda. Společnost HOTJET CZ v současné době nabízí široký sortiment tepelných čerpadel a zákazníci mají možnost si vybrat dle svých preferencí.

Kontakty na společnost HOTJET CZ, s.r.o. naleznete ZDE.

K dotazům veřejnosti na „kotlíkové dotace“, můžete využít e-mail: kotliky@sfzp.cz
nebo bezplatnou infolinku 800 260 500 (Po-Pá 7.30 – 16.00).


Datum: 20.7.2015
Autor: Milan HintzJan Píza
Organizace: HOTJET CZ, s. r. o.

Zdroj: https://www.tzb-info.cz/dotace/12996-kotlikova-dotace-2015-historicky-nejvyssi-dotace-na-tepelne-cerpadlo

Comments are closed.