Čistá, teplá voda pomocí průtokového ohřevu

Zásobníkový ohřev TUV v bojlerech má některé nevýhody. Například se díky neustále výměně vody uvnitř zanáší usazeninami a kaly, mohou v něm vznikat kolonie bakterií. Tyto problémy eleminuje průtokový ohřev vody!

Výbornou alternativou je průtokový ohřev TUV, kdy se ohřeje pouze topná voda a ta následně předá teplo užitkové vodě v deskovém výměníku.

Tento způsob se zásobníkem je u jiných dodavatelů dost drahý, ale Hotjet jako obvykle cenu obrátil vzhůru nohama.

 

Výhody průtokového ohřevu:
• minimalizované problémy s legionelou
• není bojler, není co čistit
• odpadají problémy s magneziovou anodou
• snadná intergrace více zdrojů tepla včetně soláru
• vyšší životnost
• snadná servisovatelnost
• 10cm izolace sníží tepelné ztráty oproti 5cm u bojlerů
• ekonomičtější provoz při ohřevu z tepelného čerpadla
• přesná regulace teploty, odpadá omezovač teploty na výstupu
• snadný odtah přebytků tepla z nádrže do topného systému
• kombinací objemů velikosti nádrže a výměníků
získáte nekonečné množství variant

Pili byste vodu z podobně špinavé sklenice?
Zde vidíte jak vypadá vnitřek bojleru po 15ti letech provozu.

Legionella pneumophylis (Legionela) je    bakterie, která žije a  množí se ve vodním prostředí  při optimální teplotě 25 – 45°C. Obvykle žije v tzv.  mrtvých koutech koutech potrubí nebo pod úsadami  na vnitřních stěnách potrubí nebo zásobníků, které  se vytváří z oxidů železa a vodního kamene.

Nebezpečím pro člověka je vdechnutí aerosolu kontaminované vody například při sprchování. Má-li člověk oslabený imunitní systém (staří a nemocní lidé, pooperační stav atd.), dojde po vniknutí bakterie Legionella do organismu k rychlému rozvoji zánětu plic, který může končit i smrtí. Úmrtnost při nakažení legionelou je v průměru 15%, ale při neléčení až 80% u osob s oslabenou imunitou.


Máme pro Vás řešení !

Popis schématu: Tepelné čerpadlo, solár, elektropatrona nebo kotel na tuhá paliva ohřívají akumulační zásobník s běžnou topnou vodou na požadovanou teplotu. Při odběru teplé vody ve sprše, vaně, umyvadlu se sepne průtokový spínač FS. Na základě sepnutého FS regulace spustí oběhové čerpadlo Q34 a sleduje teplotu na výstupu na čidle B38. Podle požadavku upravuje množství cirkulované topné vody změnou výkonu oběhového čerpadla Q34, tak aby byla dodržena požadovaná teplota na čidle B38. Do systému lze podle potřeby integrovat cirkulaci. FS spíná při průtoku větším jak 2l/min.

Sestava průtokového ohřevu TUV 300l tč + solar .. 29 900,-
Deskový nerezový výměník pro ohřev TUV, průtokový spínač, oběhové čerpadlo, armatury, izolace.
Nádrž na topnou vodu 300l a se solárním výměníkem, izolace 10cm, Předmontováno. Regulace RVS61 v tč.

Sestava průtokového ohřevu TUV 300l tč… 25 500,-
Deskový nerezový výměník pro ohřev TUV, průtokový spínač, oběhové čerpadlo, armatury, izolace.
Nádrž na topnou vodu 300l, izolace 10cm. Předmontováno. Regulace RVS61 v tč.

Jiné varianty na vyžádání. Ceny uvedeny bez DPH.

 Bylo by hloupé zemřít na infekci, která vás napadne při smývání špíny!