Pro zodpovězení této otázky je nutné splnit několik dílčích podmínek:

  • Orientace střechy, popř. vyčlenění části pozemku, pro instalaci solárních kolektorů na jižní straně s odchylkou +/- 20°, sklon kolektoru nejlépe 45°.  Na sedlové střeše s nevhodným sklonem lze sklon kolektoru upravit, resp. korigovat, podpěrnou konstrukcí kolektoru, případně pro rovné střechy použít konstrukce k tomu určené
  • Investičně optimální jsou v naší zeměpisné šířce instalace solárního ohřevu TUV, neboť tyto jsou schopny investorovi ušetřit cca 70%-80% nákladů na energii
  • Solární přitápění objektů je třeba přesněji dimenzovat s ohledem na nadbytek sluneční energie v letních měsících (ideální je propojení s vytápěním bazénu)

Investice do solárního systému se tedy jednoznačně vyplatí, je ovšem nezbytně nutné, aby byl systém navržen autorizovanou osobou, projektantem pro topné systémy, a instalován odbornými pracovníky, kteří absolvovali speciální školení pro instalace solárních systémů.