Jak to funguje?

Tepelné čerpadlo je kompaktní jednotka určená pro ohřev teplé vody a topení. Zdrojem tepla je venkovní vzduch, jemu odebrané teplo je předáno vodě ve výměníku. V takovém případě se jedná o systém vzduch-voda. Je-li zdrojem tepla vrt nebo zemní kolektor, popř. technologické nebo odpadní teplo, pak hovoříme o systému země-voda nebo voda-voda.

Chladivo kolující v tepelném čerpadle, které odebírá teplo ze vzduchu, vody nebo země, se odpařuje (mění skupenství na plynné). Kompresor tepelného čerpadla prudce stlačí o několik stupňů ohřáté plynné chladivo, a díky fyzikálnímu principu komprese, kdy při vyšším tlaku stoupá teplota, jako teplotní výtah „vynese“ ono nízkopotenciální teplo na vyšší teplotní hladinu cca 80°C. Takto zahřáté chladivo pomocí druhého výměníku předá teplo vodě v radiátorech, ochladí se a zkondenzuje. Radiátory toto teplo vyzáří do místnosti. Ochlazená voda v topném okruhu pak putuje nazpět k druhému výměníku pro další ohřátí. Průchodem přes expanzní ventil putuje chladivo nazpátek k prvnímu výměníku, kde se opět ohřeje. Tento koloběh se neustále opakuje.