Slunce je sice vzdáleno od Země cca 150 mil. km, nicméně vydává sluneční záři o intenzitě 1,367kW/m2. Před takovýmto životu nebezpečným zářením nás chrání atmosféra, díky které se koriguje množství energie dopadající na zemský povrch. Slunce tak pro nás představuje životně nevyčerpatelný zdroj energie, kterou jsme schopni získávat relativně zdarma. Nejčastější využití solárních systémů se tak nabízí pro ohřev teplé užitkové vody (TUV), pro přitápění objektů, či ohřev vody v bazénu.