Rozhodnutí o poskytnutí dotace, týkající se navýšení finančních prostředků ve výši 500 mil. Kč 3. výzvy kotlíkových dotací, bylo Moravskoslezskému kraji schváleno a doručeno. Bohužel došlo ze strany Ministerstva financí k neočekávanému a zásadnímu zkrácení doby, po kterou by žadatelé mohli výměny kotlů realizovat. Aktuálně proto vyjednáváme o úpravě rozhodnutí do původní podoby žádosti kraje tak, aby mohlo být vyhověno všem žadatelům dle stávajících dotačních podmínek.

Dovolujeme si Vás upozornit, že ve 3. kole kotlíkových dotací již nebudou podporovány kombinované kotle na uhlí a biomasu.

Jedná se o poslední dotační výzvu na výměnu kotle za tepelné čerpadlo. O podrobnostech k připravované výzvě vás budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách.

Zdroj: https://lokalni-topeniste.msk.cz

Na kotlíkové dotace MŽP přidá 1, 5 miliardy korun navíc, schválila vláda 30.7.2019