Základní informace získáte na telefonu, nebo se jednoduše můžete obrátit na nás, v naší DEMO prodejně. Zde Vám budou poskytnuty veškeré informace, budete mít možnost se seznámit s výhodami jednotlivých druhů tepelných čerpadel, ale nejen čerpadel. Jsme schopni pro Vás realizovat celkové topení Vašeho objektu, případně i jeho rekonstrukci včetně instalace termických solárních systémů.

I samotný objekt DEMO prodejny je vytápěn tepelným čerpadlem Hotjet 21ASK/EVI, takže je zde možné vidět čerpadlo v „akci“, a to včetně regulace topného systému.

Jste-li z těch, kteří již mají jasno v této problematice, nebo se alespoň rámcově orientujete, objednejte si návrh cenové kalkulace – rozpočet pro instalaci tepelného čerpadla, který poskytujeme zcela bezplatně. Dohodneme se na termínu prohlídky Vašeho objektu a následně Vám předložíme rozpočet instalace, jehož součástí je i rentabilita investice a přehled nákladů na vytápění Vašeho objektu.

Spolupracujeme s odborným projektantem TZB, se kterým jsou systémy topení konzultovány. Pokud si to zákazník přeje, zajistíme vypracování projektu instalace tepelného čerpadla (celého topení) autorizovanou osobou.

Neváhejte nás kontaktovat, naše technologie vytápění zcela naplňují naše logo.