Základem solárního kolektoru HEAT PIPE je dvojitá skleněná vakuová trubice a měděná teplonosná trubka „HEAT PIPE“. Skleněná trubice kolektoru představuje kompaktní celek bez těsnících prvků – princip klasické  termosky. Vakuum uprostřed je vynikající izolant a jeho vlastnosti jsou natolik efektivní, že i při vnitřní teplotě média v měděné trubce „HEAT  PIPE“  >150°C je skleněná trubice studená na dotek.

Kolektor pracuje i při nepřímém záření slunce, kdy absorbční plocha kolektoru pohlcuje ostatní  formy záření ze slunce a dokáže je přeměnit na potřebné teplo. Trubice  jsou velmi odolné vůči nárazům, vnějšímu tlaku a větru až do 180 km/hod. Teplonosné trubky používané v solárních kolektorech HP mají bod varu při 25°C. Když  teplota stoupne nad tuto hodnotu, médium uvnitř trubky se začne odpařovat – stává se plynem. Odpařené médium přenese na vrchol teplonosné trubky teplo a odevzdá ho solárnímu médiu ve sběrném potrubí. Po předání tepla výměníku médium zkapalní a vrátí se zpět na dno teplonosné trubky a celý proces se začne opakovat znovu. Tento přenos tepla je velmi rychlý a účinný.

Solární trubicové kolektory HP jsou vhodné pro ohřev TUV i pro přitápění a umísťují se nejen na šikmé, ale i vodorovné plochy, mohou být provozovány ve spojení se solárními zásobníky, tepelnými čerpadly i tepelnými výměníky ve spojení s jakýmkoli zdrojem tepla. Solární kolektory pracují i při polojasném nebo zamračeném počasí. Jsou konstruované tak, aby optimálně přeměňovaly kromě přímého slunečního svitu i jiná spektra slunečního záření na využitelnou tepelnou energii.

Nejen pro bezpečnost a spolehlivost, ale zejména pro dlouhou životnost byly  při výrobě použity pouze vysoce kvalitní a ušlechtilé materiály. To vše  spolu s atraktivním designem dává jasný základ pro vysokou užitnou hodnotu a  mnoholetý bezproblémový provoz.