Kotlíková dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, týkající se navýšení finančních prostředků ve výši 500 mil. Kč 3. výzvy kotlíkových dotací, bylo Moravskoslezskému kraji schváleno a doručeno. Bohužel došlo ze strany Ministerstva financí k neočekávanému a zásadnímu zkrácení doby, po kterou by žadatelé mohli výměny kotlů realizovat. Aktuálně proto vyjednáváme o úpravě rozhodnutí do původní podoby žádosti kraje tak, aby mohlo být vyhověno všem žadatelům dle stávajících dotačních podmínek. Dovolujeme si Vás … Pokračování textu Kotlíková dotace