Program Nová zelená úsporám 2013 spuštěn!

A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: A.1, A.2 a A.3 (míra podpory 30, 40 a 55 % z celkových způsobilých výdajů).

B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • Dle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory prvního řádu: B.1 a B.2.

C Efektivní využití zdrojů energie

 • C.1. – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)
 • C.2 – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)
 • C.3 – Instalace termických solárních systémů
 • C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

D Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření

 • D.1 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A
 • D.2 – Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A
 • D.3 – Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B
 • D.4 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

E Bonus za kombinaci vybraných opatření

 • Oblast podpory E je rozdělena do třech podoblastí E.1, E.2 a E.3 se shodnou výší bonusu.

 

Míra podpory Maximální míra podpory Výše podpory Maximální výše podpory
A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
A.1 30 % viz článek tzb
A.2 40 % viz článek tzb
A.3 55 % viz článek tzb
B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
B.1 400 000 Kč
B.2 550 000 Kč
C Efektivní využití zdrojů energie
C.1 Výměna zdrojů tepla se zateplením (+ oblast A)
C.1.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 75 % 50 000 Kč
C.1.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 75 % 100 000 Kč
C.1.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 75 % 50 000 Kč
C.1.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 75 % 55 000 Kč
C.1.5 Tepelné čerpadlo voda – voda 75 % 100 000 Kč
C.1.6 Tepelné čerpadlo země – voda 75% 100 000 Kč
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 75 % 75 000 Kč
C.1.8 Plynové kondenzační kotle 75% 18 000 Kč
C.2 Výměna zdrojů tepla bez zateplení (bez oblasti A)
C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 55% 40 000 Kč
C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 55% 80 000 Kč
C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 55 % 40 000 Kč
C.2.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 55% 45 000 Kč
C.2.5 Tepelné čerpadlo voda – voda 55 % 80 000 Kč
C.2.6 Tepelné čerpadlo země – voda 55 % 80 000 Kč
C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 55 % 60 000 Kč
C.2.8 Plynové kondenzační kotle 55 % 15 000 Kč
C.3 Instalace termických solárních systémů
C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody 40 % 35 000 Kč
C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 40 % 50 000 Kč
C.4 Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 % 100 000 Kč
D Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
D.1 Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A 10 000 Kč
D.2 Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A 5 000 Kč
D.3 Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B 35 000 Kč
D.4 Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2 5 000 Kč
E Bonus za kombinaci vybraných opatření
E.1 kombinace A + C.3 (+ C.4) 10 000 Kč
E.2 kombinace A + C.3 + C.1 (+ C.4) 10 000 Kč
E.3 kombinace C.2 + C.3 (kromě C.2.7 + C.3) 10 000 Kč